Τρόποι Αντικατάστασης
Κουφωμάτων


Συντήρηση
Η σωστή και τακτική συντήρηση των κουφωμάτων αυξάνει την διάρκεια ζωής τους και διατηρεί τη φωτεινότητα του χρώματός τους.

Οι επιφάνειες των κουφωμάτων πρέπει να πλένονται με καθαρό νερό και απλό σαπούνι ή απορρυπαντικό πιάτων. Απαγορεύεται η χρήση κάθε μορφής διαλυτικού ή όξινου υγρού, γιατί θαμπώνει και καταστρέφει το χρώμα, ενώ παράλληλα μπορεί να οξειδώσει το μέταλλο.

Σκληρό σφουγγάρι ή σύρμα να αποφεύγονται για να μην αλλοιώνουν την επιφάνεια.

Στις βιομηχανικές και παραθαλάσσιες περιοχές, η συχνότητα καθαρισμού πρέπει να είναι αντίστοιχη της συχνότητας επικάθισης των διαφόρων ρύπων σκόνης & αλάτων, λόγω της έντονης διαβρωτικής τους ικανότητας.

Οικοδομικά αλκαλικά όπως τσιμέντο, ασβέστιο κ.τ.λ δεν πρέπει να μένουν προσκολλημένα στα βαμμένα κουφώματα

Στα συρόμενα, να διατηρούνται καθαροί οι οδηγοί, ιδίως από χώματα, γρέζια και κάθε μορφής σκληρά ρινίσματα, που καταστρέφουν τα ράουλα και χαρακώνουν τους οδηγούς.

Να διατηρούνται καθαρά τα βουρτσάκια από κάθε είδους σκουπίδια ή κόλλες που έχουν επικαθίσει πάνω στις τρίχες και σημαδεύουν το αλουμίνιο όταν σύρεται.

Στα ανοιγόμενα να διατηρούνται καθαρά τα λάστιχα των κουφωμάτων για την καλύτερη στεγάνωση.

Να λιπαίνονται τα κινητά μέρη (μεντεσέδες, ανάκλιση) και οι κλειδαριές σε τακτά χρονικά διαστήματα