Η Ferral συνεργάζεται με διακεκριμένους οίκους πρωτογενών υλικών για την υλοποίηση των κατασκευών της, με αποτέλεσμα την πληρότητα των γνώσεων, την άμεση ενημέρωση στα αποτελέσματα των εξελίξεων στον χώρο του μετάλλου και την αξιοποίηση τεχνογνωσίας υψηλής ποιότητας.

Λόγω της υψηλής τεχνογνωσίας, την οποία διαθέτει, η Ferral έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί και στις πιο απαιτητικές και δύσκολες περιπτώσεις. Είναι σε θέση να αναλάβει την υλοποίηση μεταλλικών κατασκευών, ολοκληρωμένων έργων επενδύσεων κτηρίων ή επί μέρους εργασίες όπως κάλυψη ημιυπαίθριων, σκέπαστρα φωταγωγών, προσφέροντας πληθώρα επιλογών όσον αφορά στα υλικά και στον σχεδιασμό.