Στέγαστο εκκλησίας<br>(σιδηροκατασκευή)<br>
Στέγαστο εκκλησίας
(σιδηροκατασκευή)
'Κρεμαστό' <br>στέγαστρο εισόδου<br>
'Κρεμαστό'
στέγαστρο εισόδου
Στέγαστρο γυάλινο με βάση inox<br>
Στέγαστρο γυάλινο με βάση inox
6<br>
6
Στέγαστρο με plexiglass<br>
Στέγαστρο με plexiglass
1<br>
1
5<br>
5
7<br>
7
Στέγαστρο (κατασκευή 'κρεμαστή')<br>
Στέγαστρο (κατασκευή 'κρεμαστή')
Στέγαστρο αυλόπορτας<br>
Στέγαστρο αυλόπορτας
Στέγαστρο γυάλινο<br>
Στέγαστρο γυάλινο
Αντικατάσταση παλαιού στεγάστρου<br>
Αντικατάσταση παλαιού στεγάστρου