Τρόποι Αντικατάστασης
Κουφωμάτων


Συντήρηση
Ολική αντικατάσταση
την αφαίρεση της υπάρχουσας κάσας και την αντικατάστασή της από νέα, που δίνει ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα και αμετάβλητο το άνοιγμα του λαμπά. Επιπλέον δίνεται όχι μόνο η δυνατότητα εκμετάλλευσης όλων των καινοτομιών και αυτοματισμών που προσφέρονται σήμερα, αλλά και η δυνατότητα αλλαγής του τύπου του κουφώματος. Είναι σαφές ότι απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την αποπεράτωση των εργασιών, που επιφέρουν, πέρα από τα προβλήματα θορύβου, σκόνης και ενδεχόμενων φθορών στην τοιχοποιία, αύξηση του κόστους (θα πρέπει να υπολογίζεται και το βάψιμο των τοίχων).